Istniejące obecnie witraże w kościele parafialnym w Rzezawie mają już swoją długą historię. Jest ich wszystkich 22.

9 najstarszych pochodzi z roku 1921. Jest pewne, że niektóre z nich zostały zamówione już w 1920 r. przez ówczesnego proboszcza ks. Józefa Padykułę. Są to duże witraże o pow. ok. 6 m. kwadratowych, a poświęcone św. Józefowi i św. Janowi Ewangeliście. Do dziś zachowane są rachunki za witraże, tekst umowy i korespondencja. Teksty te wyraźnie wspominają o dwóch wymienionych wyżej witrażach oraz o witrażu kolistym z monogramem "IHS". Przypuszczać można, że także pozostałe duże witraże w nawie kościoła oraz witraż znajdujący się w kaplicy południowej przedstawiający św. Rodzinę, pochodzą z tego okresu. Ich styl, sposób wykonania, koloryt, wyraźnie za tym przemawiają. Wszystkie te witraże zostały wykonane w Krakowskim Zakładzie Witrażów Oszkleń i Mozaiki S.G. Żeleński.

Jak wynika z parafialnych dokumentów archiwalnych, witraże te zostały w latach 1945-1946 odnowione i oczyszczone, znaczna część szkła wymieniona po zniszczeniach, jakie dotknęły kościół w czasie II wojny światowej. Renowacja została powierzona firmie, która wykonała witraże, a więc Krakowskiemu Zakładowi Witrażów- Żeleński.

Kolejna renowacja, łącznie z wymianą dotychczasowych ram okiennych i przełożeniem witraży w nowe ramy, miała miejsce za ks. proboszcza Stefana Broniaka, w latach 2003-2004, podczas wykonywania nowej polichromii w kościele. Renowację prowadziła: Pracownia Witraży Zbigniew Gustab w Krakowie.

 

WKRÓTCE ZDJĘCIA / strona w budowie