Ołtarz główny

 

Są 4 ołtarze boczne drewniane:

1. Po prawej stronie nawy ołtarz św. Anny z roku 1870: obraz św. Anny, na zasuwie obraz św. Teresy - malarza Gucfy z Tarnowa - na menzie stojący obraz M.B. Nieustającej Pomocy, u góry ołtarza obraz św. Pawła, na gzymsach 2 aniołki. Ołtarz ten został poddany konserwacji w latach 2008/09. uzyskując dotacje od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Ołtarz boczny

 

2. Po lewej stronie, koło drewnianej ambony, ołtarz M.B. Różańcowej z roku 1870. Obrazy św. Antoniego, a na zasuwie obraz M.B. Różańcowej malarza Gucfy z Tarnowa, u góry obraz ukoronowania Najśw. Maryi Panny. Na menzie figurka M. Bożej Fatimskiej. Ołtarz wymaga konserwacji.

Ołtarz boczny

 

3. W kaplicy północnej ołtarz Matki Bożej Niepokalanej : w niszy figurka Matki Bożej Niepokalanej z 1906r. artysty rzeźbiarza Zygmunta Wataszek z Krakowa. Na zasuwie obraz św. Józefa namalowany przez malarza Szczurowskiego z Krakowa. Obok niszy drewniane figury św. Piotra i św. Pawła. W górnej części ołtarza figurka Archanioła. Obok ołtarza na ścianie gabloty z wotami. Na menzie tabernakulum drewniane, przenośne. Ołtarz został gruntownie odnowiony w 2009 r. dzięki dotacji Starostwa Bocheńskiego odzyskując swoje pierwotne malowanie.

4. W kaplicy południowej w stylu barokowo-klasycystycznym ołtarz z słynącym łaskami obrazem Oblicza Chrystusa. Na zasuwie obraz Pana Jezusa Ukrzyżowanego z roku 1885 namalowany przez Saturnina Swierzyńskiego z Krakowa. Powyżej, w owalnej ramie, obraz Zmartwychwstania, a u samej góry obraz św. Mikołaja z XVIII wieku. Na gzymsach 2 aniołki. Ołtarz został odnowiony w roku 2007.

 

Ambona zabytkowa, wysunięta w głąb nawy, umocowana przy filarze, ze schodami, z drewna, barokowo-klasycystycznaz płaskorzeźbą Chrystusa Dobrego Pasterza. Nad amboną rzeźba Mojżesza z tablicami przykazań. Wymaga odnowienia.

Ambona

 

Stacje Drogi Krzyżowej: z roku 1860, 14 obrazów na płótnie malował Miarecki z Bochni.