Dokumenty wizytacji biskupich od początku XVIII w. wspominając o ołtarzach w kościele rzezawskim, wymieniają także ołtarz poświęcony Obliczu Chrystusa. Również w tutejszym archiwum są dokumenty, które potwierdzają, że już wtedy Obraz te słynął łaskami. Jest też opis obrazu: przedstawia Oblicze Chrystusa nawiązujące do odbicia Jezusowej Twarzy na chuście św. Weroniki, a więc ukazuje cierpiące Oblicze w cierniowej koronie. Z dokumentów wizytacyjnych wynika nawet coś więcej, ze wyjątkowy kult wizerunku i jego wpływ na wiarę i pobożność parafian zostały uznane przez Konsystorz Biskupi w Krakowie. W dokumentach parafialnych znajdują się również informacje, że kult Oblicza Chrystusa w tym czasie nie ograniczał się do parafii w Rzezawie, ale sięgał dużo dalej, gdyż przybywali tutaj pielgrzymi z odległych miejsc. Wielu wyprosiło tutaj liczne łaski dla siebie i swoich bliskich. Świadczą o tym liczne wota, o których wspomina inwentarz parafialny z lat 1721 - 1731 oraz późniejszy.

Kult Oblicza Chrystusa był bardzo żywy i rozwijał się przez wiele dziesiątków lat. Ale potem przyszły czasy naznaczone wojnami. Rzezawa, leżąca przy stary szlaku handlowym ciągle narażona była na spustoszenie przez przemieszczające się wojska. To spotkało także kościół parafialny. Został spalony a wota skradzione. Ustawiczne zawieruchy wojenne utrudniały życie religijne i osłabł także żywy dotąd kult. Ale sam obraz udało się uratować i umieszczono go w nowo wybudowanym kościele. W r. 1871 został zrobiony nowy ołtarz, w którym umieszczono wspomniany Obraz dodając mu ozdoby.Jednak kult nie odrodził się. 

Sam obraz został potem zapomniany i zasłonięty nowym obrazem "Ukrzyżowanie" namalowanym przez Saturnina Świerzyńskiego z Krakowa. W dodatku na ołtarzu tym została umieszczona figura Najświętszego Serca Jezusowego i dotychczasowy kult zamieniony został na nabożeństwo do Bożego Serca. 

Na początku lat osiemdziesiątych XX w. ks. Władysław Szczebak, tarnowski historyk sztuki przypomniał o istniejącym Obrazie i wydobył go z zapomnienia. W publikacji "Zapomniane sanktuaria Diecezji Tarnowskiej" z roku 1983 przypomniał o początkach obrazu, dawnym kulcie i spowodował, że obraz ten został udostępniony wiernym. Jednak stan obrazu był fatalny, pojawiło się na nim niebezpieczne pęknięcie i był bardzo zabrudzony. Wymagał pilnej konserwacji. Ta nastąpiła dopiero w roku 2007 w trakcie trwających w całym kościele remontów. Prace konserwatorskie zostały wykonane przez mgr Alinę Kostka-Bernady z Tarnowa, konserwatora dzieł sztuki w zakresie rzeźby, oraz mgr Tadeusza Stopkę z Krakowa ,konserwatora dzieł sztuki w zakresie malarstwa. 

Przy okazji tych prac próbowano ustalić, lub przynajmniej przybliżyć datę powstania Obrazu Oblicza Chrystusa. Choć pierwsza wzmianka o obrazie słynącym łaskami pochodzi z r. 1730, to biorąc pod uwagę realistycznie bolesny wyraz Oblicza przedstawionego na płótnie (co szczególnie charakteryzowało wiek XVII) można przypuszczać, że obraz pochodzi przynajmniej z XVII w. Jednak za wcześniejszą nawet datą świadczy fakt, że już 1721 r. z tego ołtarza skradziono wota, a więc już dużo wcześniej musiał być kult obrazu. Ks. dr Szczebak jest zdania, że najbardziej prawdopodobnymi datami pochodzenia obrazu jest rok 1687- ukończenie budowy nowego drewnianego kościoła, lub rok 1691, gdy dokonano jego poświęcenia. 

Chociaż można się spierać co do dat i czasu powstania obrazu, nie ma jednak wątpliwości, że kiedyś tutaj gromadzili się parafianie i pielgrzymi z odległych miejsc, aby polecać swoje sprawy Jezusowi patrzącemu z Obrazu. Nie odchodzili bez łask i pomocy Bożej, o czym świadczyły licznie zgromadzone wota. Oby współczesne pokolenie również dostrzegło w Obliczu Cierpiącego Zbawiciela źródło łask potrzebnych do chrześcijańskiego życia. Oby swoją postawą zechciało wynagradzać Jezusowi za swoje niewierności i prosić o pomoc w różnych życiowych doświadczeniach. Może odnowiony Obraz przyczyni się do odnowienia kultu, który kiedyś tak mocno był zakorzeniony w świadomości i wierze parafian Rzezawy. 

Nabożeństwo do Oblicza Chrystusa odprawiane jest w każdy czwartek po Mszy wieczornej. 

W roku 2008 został wydany specjalny modlitewnik z modlitwami, litaniami i tekstami liturgicznymi ku czci Oblicza Chrystusa w opracowaniu ks. Sylwestra Dziedzica i ks. Janusza Królikowskiego.  

 

O chwalebne Oblicze mojego Jezusa,
Tak litościwie zwrócone ku nam z drzewa krzyża,
W dniu Twojej męki ofiarowanej za zbawienie ludzkości;
Jak wtedy, tak i dzisiaj,
Pochyl się nad nami, biednymi grzesznikami;
Skieruj ku nam spojrzenie pełne współczucia
I obdarz nas Swoim pokojem oraz łaskami,
O które Ciebie dziś szczególnie prosimy.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.