Wybudowany w latach 1848 - 1854, pseudorenesansowy, eklektyczny z cegły kamienia, z czworoboczną wieżą. Jednonawowy, wzniesiony na planie krzyża łacińskiego. W ramionach krzyża są kaplice. Prezbiterium jest równe szerokości nawy, zamknięte prostą ścianą. Fundatorem był Leopold Henryk Bondy z Wiednia oraz Edward Somolak /Homolacs lub Homolatz / z Gnojnika, właściciel Borku i Józef Milewski z Ostrowa Szlacheckiego oraz parafianie. Poświęcony w roku 1853, konsekrowany w 1854 r. przez biskupa Józefa Pukalskiego. Projekt wykonali P. Neutitschein i A. Wandruschka z Wiednia.

W roku 1997 kościół został pokryty blachą miedzianą. Posiada instalacje odgromową, 3 wywietrzniki w kopułach stropowych oraz w oknach kościoła. Instalacja elektryczna wymieniona całkowicie w 1998 r. Ogrzewanie nowe (1998) zautomatyzowane, gazowe, nawiew.

Ogrodzenie kościoła żelazne na kamiennym fundamencie wykonane w 1928 r. przez Jana Strąka z Krakowa (Pracownia Ślusarsko-Budowlana) oraz Michała Stracha, murarza. Ogrodzenie zostało gruntownie odnowione w 2001 r., zarówno tynki jak i metalowe segmenty i bramy wejściowe.

Polichromia nowa wykonana w latach 2003- 2005 przez p. Małgorzatę z Krakowa. Polichromia podkreśla prawdę wiary o Trójcy Przenajświętszej, nawiązuje do dzieła Odkupienia i jest ilustracją wydarzeń biblijnych, szczególnie akcentując różańcowe tajemnice światła. Ta tematyka została zasugerowana przez ks. dra Władysława Szczebaka, przewodniczącego Komisji Sztuki Kościelnej. Projekt techniczny polichromii jest autorstwa p. Bolesława Szpechta z Krakowa.

Ołtarz główny - tzw. wielki: odrestaurowany w roku 2006 - także dzięki dotacji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - przez p. mgr Alinę Kostka-Bernady z Tarnowa, drewniany, wszystkie rzeźby złocone złotem -metalem, kolumny złocone złotem prawdziwym lub srebrem. W niszy nad tabernakulum statua Matki Bożej Niepokalanej. Na zasuwie obraz Trójcy Świętej nieznanego artysty z roku 1874.

W roku 2009 został dołączony drugi obraz, św. Leopolda. Obraz namalowany jest na płótnie o wym. 240x150. Autor jest nieznany. Brak też danych historycznych co do czasu powstania. Technika wykonania wskazuje, że najprawdopodobniej został namalowany w II Polowie XIX w. Na odwrocie płóciennego podobrazia zachowały się wiedeńskie pieczęcie sprzedawcy płótna. Przez wiele lat wisiał zapomniany i mocno zniszczony w zakrystii. Dostrzeżony w trakcie trwających remontów, został poddany gruntownej renowacji. Prace te wykonał p. mgr Tadeusz Stopka z Krakowa. Poświęcenia obrazu dokonał 8 sierpnia 2009 r. Jego Eminencja Nuncjusz Apostolski w Nikaragui Ks. Arcybiskup Henryk Nowacki.

Obok obrazu są figury drewniane św. Piotra i św. Pawła. Nad niszą obraz św. Andrzeja Boboli. Po obu stronach obrazu 2 figury aniołów. Tabernakulum pancerne, kajnerowe, obok 6 mosiężnych świeczników. Zwieńczeniem ołtarza jest drewniana pozłacana "gloria". U dołu ołtarza jest nowe antipedium - obraz "Ostatnia Wieczerza" namalowany w roku 1996 na pilśni przez artystkę Zofię Szpecht z Krakowa. Ołtarz "twarzą do ludu" marmurowy wykonany przez Tadeusza Sumka z Raciechowic w roku 1995. Obok marmurowa ambonka również z 1995 r. Ołtarz ozdobiony od strony nawy mosiężnym symbolem "Pax" a ambonka "gołębicą" symbolem Ducha Świętego. Na filarach przed prezbiterium symetrycznie ustawione są figury św. Antoniego i św. Franciszka.