Na wieży umieszczone są 4 dzwony, zespół "Salve Regina"odlane w Białej ad Bielsko w odlewni Karola Schwabego. Konsekrowane przez Biskupa Tarnowskiego Ks. Dr Jana Stepy 10.VIII 1947 r.

Dzwon I: "Chrystus Król", odlew spiżowy, waga 800 kg, wysokość z koroną- 100 cm, bez korony- 83 cm, średnica dolna- 112 cm. Napisy na boku :"Króluj Chryste Panie we wszystkich sercach i rodzinach polskich". Po drugiej stronie: "Ks. Józef Padykuła Proboszcz, Dziekan Honorowy, Kanonik Katedralny, Ks. Władysław Babiński, Ks. Kazimierz Górszczyk Fundacja Ojców i Matek Rzezawa 1947. Ozdoby: wizerunek Chrystusa Króla w koronie, data wypisana cyframi arabskimi. Ornamenty geometryczne na szyi i boku dzwonu, natomiast na pierścieniu ornamenty roślinne. Ton dzwonu "F". Stan dobry, obrzeże trochę wyszczerbione. 

Dzwon II: "Królowa Polski", waga- 400 kg, wysokość z koroną- 80 cm, bez korony- 67 cm, średnica dolna- 90 cm. Napis na boku: "Królowo Korony Polskiej módl się za nami". Wizerunek: Matka Boża Częstochowska z Dzieciątkiem po stronie napisu "Królowo Korony" . Ton dzwonu-"A". Fundatorowie: Józef Gawor i Jan, Józef Urbański i Wiktoria, Franciszek Zięba T.J, Bractwo Różańca Świętego, Spółdzielnia "Społem", Samopomoc Chłopska, Ochronka, Cech Kolejarski, Parafianie na Ziemi Odzyskanej, Rzezawa 1947. Na obrzeżu napis wokół całego dzwonu drukiem rozstrzelonym: "Odlewnia Dzwonów w Białej Kr.". Stan dobry, choć widoczne większe wyszczerbienia. 

Dzwon III: "Św. Józef", waga- 240 kg, wysokość z koroną- 69 cm, bez korony- 57 cm, średnica dolna- 74 cm. Napis na boku: "Św. Józefie, Opiekunie Kościoła i Patronie Konających ratuj nas zwłaszcza w godzinie śmierci". Wizerunek: Św. Józef z Dzieciątkiem. Ton "C". Po drugiej stronie napis-" Dobrodzieje: Jan Przybyś, Jan Daniec, Józef Ważydrąg, Władysław Piec, Józef Strewik, Mikołaj Karecki, Władysław Gawron, Władysław Kutyba, Rzezawa 1947". 

Dzwon IV: "Św. Stanisław Kostka", waga- 170 kg, wysokość z koroną- 61 cm, bez korony- 50 cm, średnica dolna- 66 cm. Napis na boku :"Św. Stanisławie Kostko Patronie Młodzieży Polskiej Prowadź Ją Przez Życie Drogą Miłości Boga i Czystości Serca". Wizerunek: Św. Stanisław Kostka. Ton "D". Po drugiej stronie napis: "Fundacja młodzieży męskiej i żeńskiej, Rzezawa 1947". 

Sygnaturka: zrekonstruowana z niewielkimi zmianami w roku 1997, gdy poprzednia została powalona przez wichurę. W sygnaturce jest mały stary dzwonek.