1. W parafii są dwa cmentarze: stary, prawdopodobnie sięgający I połowy XIX w.

 Nadal jest czynny i parafianie z pokolenia na pokolenie chowają tutaj swoich bliskich. W archiwum parafialnym jest księga zmarłych, którzy spoczywają na tym cmentarzu, ale nie ma adnotacji, w którym miejscu zostali pochowani. Cmentarz ma nowe ogrodzenie z trzech stron wykonane w roku 2002.

Na cmentarzu wybudowana jest murowana kaplica, pokryta dachówką, z wysmukłą wieżyczką sygnaturki, w której znajduje się dzwon ważący około 30 kg. Jest to odlew spiżowy, ozdobny na koronie, z ornamentem, na boku jest napis: 1928. Od roku 1993 kaplica posiada instalację elektryczną. Wewnątrz : na betonowym podwyższeniu znajduje się ołtarz betonowy złączony ze ścianą; na nim rzeźba: drewniany krzyż z rzeźbionym korpusem Chrystusa i trzema postaciami pod krzyżem- Matka Boska Bolesna, św. Jan i niewiasta odziana całunem, obok malowane, drewniane, zamknięte naczynie na balsam. Na środku kaplicy jest mały mosiężny żyrandol, na ścianach 5 kinkietów. W podziemiach kaplicy są wnęki na groby dla kapłanów. W roku 2007 do kaplicy zostały zrobione nowe kamienne schody i posadzka przed wejściem. Każdego roku w Uroczystość Wszystkich Świętych odprawiana jest tutaj Msza św. za zmarłych spoczywających na tutejszych cmentarzach. W kaplicy cmentarnej konieczny jest remont i malowanie wewnątrz. Od 2001 roku na cmentarzu jest pomieszczenie z chłodnią do przechowywania zwłok. 

2. Obok jest nowy cmentarz. Został założony w roku 1985. Podzielony jest na kilka sektorów. Przeważająca część to groby ziemne. Jest też sektor na grobowce rodzinne oraz na groby dla dzieci. Obecnie sporządzany jest spis zmarłych pochowanych w poszczególnych sektorach. Cmentarz został ogrodzony metalowymi przęsłami w roku 1986-87. Główne alejki są utwardzone. 

 

Statut cmentarny diecezji tarnowskiej przypomina:

- Na cmentarzu jako miejscu świętym dopuszcza się tylko to, co służy sprawowaniu kultu, pobożności i religii, a zabrania się tego, co jest obce świętości miejsca.

- Wszelkie prace przy urządzaniu nagrobków i grobowców można rozpocząć jedynie po otrzymaniu pisemnego zezwolenia z Kancelarii Parafialnej i przedstawieniu go grabarzowi. 

- Zgłaszając zamiar urządzenia nagrobka lub grobowca należy dostarczyć jego projekt do zatwierdzenia Parafialnej Radzie Gospodarczej. 

- Poleca się zachować następujące wymiary mogił jednoosobowych ziemnych i nagrobków: dł.: 200cm, szer.: 100cm, wys.: 30-50 cm. 

- Grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem 20 lat. 

 

Cmentarz to miejsce święte. Wiara nakazuje nam: 

- Zachować uszanowanie, powagę i ciszę na terenie cmentarza.

- Utrzymywać groby w należytym porządku.

- Nie niszczyć grobów i nie zabierać z nich kwiatów, flakonów i świec. 

- Nie zaśmiecać cmentarza: chwasty, szkło, doniczki odkładać do przeznaczonego na ten cel śmietnika.

- Zabrania się wpuszczania na cmentarz zwierząt, chodzenia po grobach, hałasowania, zrywania kwiatów, zaśmiecania, palenia tytoniu, jeżdżenia rowerami czy innymi pojazdami itp.