Witraże w kościele parafialnym w Rzezawie

Istniejące obecnie witraże w kościele parafialnym w Rzezawie mają już swoją długą historię. Jest ich wszystkich 22.

9 najstarszych pochodzi z roku 1921. Jest pewne, że niektóre z nich zostały zamówione już w 1920 r. przez ówczesnego proboszcza ks. Józefa Padykułę. Są to duże witraże o pow. ok. 6 m. kwadratowych, a poświęcone św. Józefowi i św. Janowi Ewangeliście. Do dziś zachowane są rachunki za witraże, tekst umowy i korespondencja. Teksty te wyraźnie wspominają o dwóch wymienionych wyżej witrażach oraz o witrażu kolistym z monogramem "IHS". Przypuszczać można, że także pozostałe duże witraże w nawie kościoła oraz witraż znajdujący się w kaplicy południowej przedstawiający św. Rodzinę, pochodzą z tego okresu. Ich styl, sposób wykonania, koloryt, wyraźnie za tym przemawiają. Wszystkie te witraże zostały wykonane w Krakowskim Zakładzie Witrażów Oszkleń i Mozaiki S.G. Żeleński.

Jak wynika z parafialnych dokumentów archiwalnych, witraże te zostały w latach 1945 -46 odnowione i oczyszczone, znaczna część szkła wymieniona po zniszczeniach, jakie dotknęły kościół w czasie II wojny światowej. Renowacja została powierzona firmie, która wykonała witraże, a więc Krakowskiemu Zakładowi Witrażów- Żeleński.

Kolejna renowacja, łącznie z wymianą dotychczasowych ram okiennych i przełożeniem witraży w nowe ramy, miała miejsce za ks. proboszcza Stefana Broniaka, w latach 2003 -2004, podczas wykonywania nowej polichromii w kościele. Renowację prowadziła: Pracownia Witraży Zbigniew Gustab w Krakowie.

Powiększ

Rysunek 1 Rozmieszczenie witraży w kościele parafialnym w RzezawieWykaz istniejących witraży zabytkowych:

Witraż 1- IHS

1. Witraż kolisty z roku 1921 z monogramem "IHS". Miejsce: prezbiterium, na ścianie wschodniej, za głównym ołtarzem. Fundator nieznany. Wykonany w Krakowskim Zakładzie Witrażów - Żeleński. Stan dobry.

Witraż 2 - Dobry Pasterz

2. Witraż przedstawiający "Dobrego Pasterza". Miejsce: prezbiterium, ściana południowa. Rok 1921. Obraz "Dobrego Pasterza" na tle kolorowego szkła. Obraz w elipsie poziomej, niezbyt duży. Cały witraż o pow. ok. 6 m. kwadratowych. Fundator nieznany. Renowacja : rok 1946 oraz 2004.

Witraż 3 - NMP z Dzieciątkiem

3. Witraż przedstawiający "NMP z Dzieciątkiem" lub "Św. Annę z Maryją". Miejsce: prezbiterium, ściana północna. Wykonanie rok 1921. Obraz święty w elipsie poziomej, niezbyt duży, na tle kolorowego szkła. Całkowita powierzchnia witraża ok. 6 m. kwadratowych. Wykonawca - jak wyżej. Fundator nieznany. Renowacja witraża miała miejsce w ro.1946 i 2004.

Witraż 4 - Św. Rodzina

4.Witraż przedstawiający Św. Rodzinę. Miejsce: kaplica południowa, ściana południowa. Prawdopodobnie wykonany także w 1921 r. Witraż duży, figuralny. Fundator: śp. Józef Gawor. Po zniszczeniach wojennych witraż odnowił Krakowski Zakład Witrażów - Żeleński w 1945 r. Kolejna generalna renowacja i wymiana elementów witraża miała miejsce w roku 2003. Dokonał tego p. Zbigniew Gustab z Krakowa.

Witraż 5 - Św. Jan Ewangelista

5. Witraż -Św. Jan Ewangelista. Miejsce: kaplica północna, ściana północna. Pochodzi z roku 1921. Duży, figuralny. Fundator: śp. Jan Gawor. Odnowiony po zniszczeniach wojennych w 1946 r. przez Żeleńskiego. Ostatnia renowacja w 2004 r. przez Gustaba.

Witraż 6 - Św. Paweł

6. Witraż - św. Pawła. Miejsce: nawa kościoła, pierwszy od transeptu na ścianie południowej. Prawdopodobnie z r. 1921. Witraż duży. Postać świętego w elipsie pionowej, na tle kolorowego szkła. Brak danych o fundatorze. Renowacja jak przy poprzednich: po wojnie w r. 1946. Kolejna w r. 2004 dokonana przez p. Gustaba.

Witraż 7 - Św. Józef

7.Witraż -Św. Józefa. Miejsce: nawa kościoła, ściana południowa, blisko chóru. Ten z pewnością wykonany w 1921 roku. Ufundowany przez śp. Józefa Gawora, chociaż nie ma jego nazwiska na witrażu, ale wynika to ze źródeł archiwalnych. Po wojnie odnowiony w 1946 roku. P. Gustab w roku 2004 dokonał na nowo renowacji.

Witraż 8- Św. Stanisław Kostka

8.Witraż -Św. Stanisław Kostka. Miejsce: nawa kościoła, ściana północna, blisko chóru. Prawdopodobnie też z roku 1921. Brak danych o fundatorze, ale są pewne sugestie, że wykonany na zamówienie Stowarzyszenia Młodzieży, bardzo wtedy aktywnego, którego patronem jest św. Stanisław. Witraż duży. Postać świętego w pionowej elipsie wśród kolorowych szkieł. W 1946 r. renowacji witraża dokonał Krakowski Zakład Witrażów - Żeleńskiego, a p. Gustab uczynił to ponownie w r.2004.

Witraż 9- Św. Piotr

9.Witraż- Św. Piotr znajdujący się w nawie kościoła , ściana północna, najbliżej transeptu. Przypuszczalnie pochodzi również z 1921 r. Witraż o pow. ok. 6 m. kwadratowych. Postać św. Piotra w średniej wielkości pionowej elipsie, jak przy poprzednich witrażach. Renowacja- identycznie jak wyżej.

Witraże najnowsze:

W latach 2003 - 2005 miało miejsce wykonywanie nowej polichromii w kościele. To była okazja, aby wymienić we wszystkich oknach ramy, a także przygotować nową konstrukcję pod witraże, także tam, gdzie dotąd były tylko szyby pomalowane na witrażowe kolory, ale nie było prawdziwych witraży. Wszystko było wykonane z aluminium - z wyjątkiem ram w kaplicy południowej. To z kolei było otwarciem drogi do odnowienia istniejących witraży i do zaproponowania chętnym parafianom ufundowania nowych witraży. Wszystko zaczęło się w 2003 r. W ciągu 4 lat parafianie ufundowali 13 witraży, w tym 2 najdroższe, duże, upamiętniające pontyfikat Sługi Bożego Jana Pawła i obecnego papieża Benedykta XVI. Wszystkie te witraże, których pomysłodawcą był proboszcz ks. Stefan Broniak zostały zaakceptowane przez Komisję Sztuki Kościelnej w Tarnowie pod kierunkiem ks. dra Władysława Szczebaka Projekt wykonał p. Bolesław Szpecht z Krakowa. Wykonanie: Pracownia Witraży Zbigniew Gustab z Krakowa.

Opis najnowszych witraży wykonanych w latach 2003 - 2007.

Rok 2003:

Witraż 10- Ukrzyżowanie

10. Ukrzyżowanie. Miejsce: kaplica południowa na zachodniej ścianie. Witraż kolisty. Fundacja Stanisława i Anny Łach z Rzezawy.

Witraż 11- Przebite Serca Jezusa

11.Przebite Serce Jezusa. Miejsce: kaplica południowa na zachodniej ścianie. Witraż półkolisty nad drzwiami wejściowymi. Ufundowany również przez Stanisława i Annę Łach z Rzezawy.

Rok 2004:

Witraż 12- Ofiarowanie Jezusa

12. Ofiarowanie Jezusa. Miejsce: kaplica północna na ścianie zachodniej. Witraż kolisty. Ufundował go ks. dr Ryszard Kurek ku pamięci swego ojca, wieloletniego organisty w naszej parafii.

Witraż 13- "7 boleści Maryi"

13. "7 boleści Maryi". Miejsce: kaplica północna na ścianie zachodniej. Witraż półkolisty nad drzwiami wejściowymi. Fundacja rodziny Tadeusza i Janiny Kutyba z Rzezawy.

Witraż 14- S. Małżeństwa

14. Witraż z symbolem- S. Małżeństwa. Miejsce: nawa kościoła po stronie południowej, nad wejściem do zakrystii kapłańskiej. Witraż półkolisty, ufundowany przez rodzinę Bogdana i Anny Podgórskich z Jodłówki.

Witraż 15- Symbol Eucharystii

15. Symbol Eucharystii- monstrancja z monogramem IHS. Miejsce: nawa kościoła po stronie północnej, nad drzwiami wejściowymi do zakrystii ministrantów. Witraż półkolisty ufundowany przez Stefana Rysaka z Rzezawy.

Rok 2006:

Witraż 16 - Pancreator

16.Pancreator. Miejsce: nad drzwiami głównymi do kościoła. Witraż półkolisty ufundowany przez Zofię Łach z Jodłówki. Widoczny duży stylizowany napis: "Jam jest droga prawda i życie"oraz na tle księgi świętej monogram: "Alfa i Omega" w literach greckich.

Witraż 17 - Deus Caritas est

17."Deus Caritas est". Miejsce: zakrystia kapłańska, ściana wschodnia. Witraż nawiązujący do pierwszej encykliki Benedykta XVI. Ufundowała Stefania Gawor z rodziną z Rzezawy.

Witraż 18- Herb Rzezawy

18. Herb Rzezawy. Miejsce: zakrystia ministrancka od północy, na wschodniej ścianie. Fundacja Marii i Krystyny Kuta z Rzezawy.

Rok 2007:

Witraż 19- Jan Paweł II

19. Jan Paweł II. Miejsce: zakrystia ministrancka, ściana północna. Witraż duży o pow. ponad 6 m. kwadratowych. Portret papieża w elipsie pionowej, poniżej herb papieski na tle kolorowego szkła. W drugą rocznicę śmierci Papieża Polaka ufundowali: Marta i Bogdan Grabias z Jodłówki oraz Jan i Ewa Mularz z Rzezawy.

Witraż 20- Św. Leopold

20. "Św. Leopold". Miejsce: zakrystia ministrancka, ściana wschodnia. Witraż kolisty nad wejściem do kościoła. Witraż ku czci patrona parafii ufundowała Halina Dziki z Rzezawy.

Witraż 21- Benedykt XVI

21. "Benedykt XVI". Miejsce: zakrystia kapłańska, ściana południowa. Witraż duży, ponad 6 m. kwadratowych powierzchni. Postać papieża w pionowej elipsie, poniżej jego herb na tle kolorowego szkła. Fundatorzy: Jan i Barbara Błąkała z Rzezawy oraz Tadeusz i Józefa Biel z Rzezawy.

Witraż 22- Św. Szymon z Lipnicy

22. "Św. Szymon z Lipnicy". Miejsce: zakrystia kapłańska, ściana wschodnia. Witraż kolisty. Wykonany na pamiątkę kanonizacji świętego. Założony na niedzielę kanonizacyjną. Fundacja parafian z Krzeczowa i z ul.Kolejowej. W kościele są jeszcze cztery witraże: 2 koliste i 2 półkoliste na klatce schodowej na chór (23) oraz na wieży. Nie są uwzględnione w powyższym opracowaniu, bo to jest tylko malowane szkło.

Witraż 23- schody na chór*** Opracował w listopadzie 2007 roku proboszcz ks. Stefan Broniak.

- w górę -

Parafia p.w. Trójcy Przenajświętszej i św. Leopolda w Rzezawie © 2010

created by dragon204