Towarzystwo Przyjaciół Seminarium Duchownego

Powstało w parafii w roku 1997 na prośbę ks. Biskupa Ordynariusza. Na apel o modlitwę za Seminarium i przygotowujących się do kapłaństwa odpowiedziało 18 osób. W ciągu kolejnych lat liczba ta nie uległa zasadniczej zmianie. Obecnie jest 20 osób.

W każdy I czwartek przedstawiciele TPSD modlę się w kościele po Mszy wieczornej w czasie adoracji za kleryków, Seminarium, kapłanów i o nowe powołania. Na miarę swoich możliwości wspierają także Seminarium swoimi ofiarami.

Ks. Biskup i ks. Rektor Seminarium każdego roku zapraszają parafialną delegację TPSD do Tarnowa na spotkanie opłatkowe. Oprócz wspólnych życzeń z ks. Biskupem, klerykami i przełożonymi, w tym dniu zgromadzeni mogą zwiedzić Seminarium i przeżyć jasełka lub inne misterium świąteczne przygotowane przez kleryków.

Ksiądz Biskup wciąż zachęca diecezjan do przyłączenia się do grona przyjaciół Seminarium, do modlitwy za przyszłych kapłanów.

Możliwość dołączenia do Towarzystwa Przyjaciół Seminarium Duchownego jest w każdy pierwszy czwartek po nabożeństwie, a także w inne dni w Kancelarii Parafialnej.

Opiekę duchową nad TPSD sprawuje ks. proboszcz.

- w górę -

Parafia p.w. Trójcy Przenajświętszej i św. Leopolda w Rzezawie © 2010

created by dragon204