Schola

Rok 1985- początek scholi parafialnej. Organista, p. Władysław Kurek prowadzący od wielu lat chór parafialny zainicjował nabór młodzieży do zespołu śpiewaczego. Zgłosiło się 12 dziewcząt.

Szczególnie aktywną była schola prowadzona przez ks. Wojciecha Srokę liczyła ok. 20 dziewcząt. W 1996 r. ks. Wojciech zorganizował dla nich i dla ministrantów warsztaty i wypoczynek w leśniczówce w Łabowej k. Krynicy. Dofinansowanie otrzymał także od Urzędu Gminy.

Istniał wtedy także zespół muzyczny w składzie: Agnieszka Grocholska, Paweł Lekki i Łukasz Borowiec. Brali udział w II Przeglądzie Piosenki Religijnej w 1996 r. w Okulicach i zajęli I miejsce. W tym samym roku w Bochni na IV Festiwalu Piosenki Maryjnej "Ad Gloriam Deiparae" zdobyli II miejsce. Startowali także w Przeglądzie Piosenki Patriotycznej w Lipnicy i Dębicy, ale tu sukcesów nie było.

Ksiądz Stanisław Kita, który był wikariuszem w latach 1999 - 2005 założył nowy zespół śpiewaczy, który uświetniał nabożeństwa i uroczystości w kościele. Do scholi należało ok. 15 osób. Dziewczęta ze scholi występowały w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Caritas w Jadownikach Mokrych, uświetniały uroczystości prymicyjne i odpustowe nie tylko w parafii, ale także w innych miejscowościach. Ich utwory zostały utrwalone na taśmie.

Po odejściu ks. Stanisława na pewien czas schola się "rozproszyła". Obecnie znowu się odbudowuje. Prowadzi ją obecny organista p. Karol Zwierniak.

Dziewczęta i chłopców, którzy lubią śpiewać lub grają na instrumencie zapraszamy na próby zespołu i scholi w każdy poniedziałek o godz. 18.00 w budynku parafialnym.

- w górę -

Parafia p.w. Trójcy Przenajświętszej i św. Leopolda w Rzezawie © 2010

created by dragon204