Organy

Stare organy zakupione za ks. Padykuły w latach 1939-40 w Warszawie w firmie Kamińskiego, miały 22 głosy. Dotrwały do roku 1991. Wiele razy były remontowane i poprawiane. W końcu całkiem się rozeschły, popsuły się też mechanizmy. Często były naprawiane przez p. Władysława Kurka - wieloletniego organistę, aż do chwili, gdy już nie dało się na nich grać. Następca, p. Paweł Lekki grał na prostych organach elektronicznych, zmieniając je na kolejne. Był organistą do 2008 r. Od roku 2008 organistą jest p. Karol Zwierniak.

W roku 2007 stare organy zostały rozebrane. Okazało się, że znaczna część drewnianych piszczałek jest zniszczona przez korniki i nadaje się do wyrzucenia. Ocalały jedynie 2 głosy. Piszczałki metalowe zostały w większości wykorzystane w nowych organach. Stary  prospekt organowy został poddany konserwacji w roku 2009. Podjęła się tej pracy p. konserwator mgr Alina Kostka-Bernady z Tarnowa.

Obecne nowe organy mają 23 głosy. Zbudowane są  przez p. Mirosława Jakubowskiego i p. Ireneusza Makowskiego z Zakładu Organowego z Włocławka. Są  wyposażone w 2 manuały po 9 głosów i pedał 5-głosowy. Kontuar wbudowany jest centralnie w przód szafy.  Mają mechaniczną trakturę gry i elektromagnetyczną trakturę rejestrową, wiatrownice klapowo-zasuwowe. Instrument posiada komputer z pamięcią do zarejestrowania kombinacji głosów. Wyposażony jest w 2 głosy języczkowe:  Trompet i Vox Humana. Wiele elementów instrumentu zakupiono w niemieckiej firmie „Laukhuff” specjalizującej się w produkcji części organowych.

Część elektroniczną organów wykonał p. Sławomir Syjta z Bielska Biała. Prace stolarskie: obudowa kontuaru i  uzupełnienie szafy organowej to dzieło p. Arkadiusza Kołodziejskiego z Aleksandrowa Kujawskiego.

Nadzór nad budową organów miał  ks. dr Grzegorz Piekarz, dyrektor Wydziału Muzyki Kościelnej i przewodniczący Diecezjalnej Podkomisji do spraw organistowskich.

Poświęcenie nowych organów miało miejsce w sobotę 20 listopada 2010 r. Liturgii przewodniczył ks. biskup Ordynariusz Wiktor Skworc. W koncelebrze wzięli udział księża rodacy oraz z dekanatu. Był obecny ks. dr Grzegorz Piekarz i ks. mgr lic. Stefan Król z Wydziału Muzyki Kościelnej z Tarnowa.

W uroczystości wzięli udział budowniczy organów p. Mirosław Jakubowski i p. Ireneusz Makowski z Zakładu Organowego z Włocławka,  p. konserwator Alina Kostka-Bernady z Tarnowa.

Z  okazji uroczystości poświęcenia specjalny  koncert organowy przygotował  p. prof. Michała Dąbrowskiego – organista i dyrygent, z  Bazyliki św. Krzyża w Warszawie. 

Odtąd co roku odbywają się w kościele koncerty organowe. Ich organizowaniem zajmuje się organista, p. Karol Zwierniak.

 

Rok 2011:

16 lutego - Koncert w wykonaniu studentów Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej w Krakowie -  Łukasza Lelek i p. Łukasza Walczyk.

28 sierpnia – Koncert  w wykonaniu organisty parafii Karola Zwierniak

20 listopada – Koncert absolwenta Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej w Krakowie – p. Pawła Batko.

 

Rok 2012:

26 sierpnia – Koncert w wykonaniu p. Michała Dąbrowskiego, organisty z Bazyliki Krzyża Świętego w Warszawie.

25 listopada – Koncert p. Henryka Jana Botor, kompozytora, profesora Akademii Muzycznej w Krakowie.

 

Rok 2013:

25 sierpnia – Koncert Kameralny w wykonaniu p. Patrycji Krzeszowskiej, sopran i p. Daniela Prajzner, organy.

24 listopad – Koncert Kameralny w wykonaniu p. Bogusława Grabowskiego, organy i p. Wojciecha Zwierniak, saksofon.

 

Rok 2014:

23 listopad – Koncert organowy w wykonaniu p. Juliana Gembalskiego, profesora Akademii Muzycznej w Katowicach, gdzie prowadzi klasę organów i kieruje Katedrą Organów i Muzyki Kościelnej. W 2004 roku założył pierwsze w Europie Środkowo-Wschodniej Muzeum Organów. 

- w górę -

Parafia p.w. Trójcy Przenajświętszej i św. Leopolda w Rzezawie © 2010

created by dragon204