Sakrament Małżeństwa

I. Zgodnie z zarządzeniem Konferencji Episkopatu Polski wymagany wiek zawarcia małżeństwa dla dziewcząt i chłopców ustalony został na 18 rok życia.

II. Na zapowiedzi należy zgłosić się nie później niż 3 miesiące przed planowanym ślubem doręczając następujące dokumenty:

1. nową metrykę chrztu, jeśli był poza naszą parafią,

2. świadectwo przyjęcia Bierzmowania, jeśli nie jest wpisane w metryce chrztu,

3. świadectwo ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej,

4. dowód osobisty,

5. świadectwo z oceną z religii z ostatniej klasy gimnazjum i szkoły średniej lub zawodowej,

6. o innych dokumentach i wymaganiach, jakie stawia prawo kościelne, zainteresowani zostaną poinformowani w czasie pierwszej rozmowy w Kancelarii Parafialnej,

7. w przypadku ponownego zawierania małżeństwa, należy przedstawić także świadectwo zgonu poprzedniego współmałżonka.

III. Narzeczeni na pierwszym spotkaniu ustalają, czy przed ślubem zawrą kontrakt cywilny, czy chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne tzw. ślub konkordatowy.

IV. Narzeczeni wybierają sobie dwóch świadków ślubu, pamiętając by byli to ludzie wierzący i praktykujący oraz przyjęli już Sakrament Bierzmowania.

V. Świadkowie ślubu i najbliższa rodzina winni pamiętać, aby w czasie uroczystości być w stanie łaski i wraz z nowożeńcami przystąpić do Komunii św.

- w górę -

Parafia p.w. Trójcy Przenajświętszej i św. Leopolda w Rzezawie © 2010

created by dragon204