Kolędnicy Misyjni

Już w roku 1997 dzieci wyruszyły z misyjnym kolędowaniem. Opiekunem był ks. Piotr Kluk. Odtąd, każdego roku dzieci szły z kolęda misyjną zbierając ofiary dla swoich rówieśników w krajach misyjnych. Najpierw było kilka grup kolędniczych, potem coraz więcej. Kiedy wikariuszem był ks. Stanisław Kita tych grup było już kilkanaście.

Ks. Sylwester Dziedzic, który przyszedł do Rzezawy w roku 2005 zmobilizował dzieci do zbierania okularów dla mieszkańców Afryki, a także do gromadzenia znaczków, które potem zostały przesłane do Pieniężna, aby po sprzedaniu mogły być przekazane na cele misyjne. Do akcji włączyli się także dorośli. Zapał zaowocował w kolejnych kolędach misyjnych. W kolędowaniu wzięło udział ponad 120 dzieci w 30 grupach kolędniczych. Dzieci wykonują stroje na kolędę i starają się, aby były ciekawe i oryginalne. Często rodzice ich w tym wspierają.

Kolędnicy misyjni brali udział w spotkaniach z ks. biskupem, które były urządzane w różnych miejscowościach. Każdego roku parafia organizuje dla tych dzieci wycieczkę do atrakcyjnych miejsc w diecezji, ale najczęściej jest wyjazd do pobliskiego Borku do Ośrodka Rekreacyjnego na kilkugodzinną rozrywkę, zawody i grilla.

Grypy kolędnicze animują poszczególni katecheci, a odpowiedzialnym

za przeprowadzenie kolędy jest ks. Mateusz Nowak.

W obecnym roku kolędnicy zawitali do parafian po Bożym Narodzeniu ,w niedzielę 27 grudnia. Uroczyste błogosławieństwo kolędników odbyło się na sumie o 11.30.

Konkurs na najpiękniej przebraną grupę misyjną - rozstrzygnięty!

I-miejsce

II-miejsce

III- miejsce

Wyróżnienia!

wyróżnienie 1

wyróżnienie 2

wyróżnienie dla grupy gimnazjalnej!

- w górę -

Parafia p.w. Trójcy Przenajświętszej i św. Leopolda w Rzezawie © 2010

created by dragon204