Sakrament Chrztu Świętego

I. Udzielenie chrztu powinno nastąpić w pierwszych tygodniach po narodzeniu dziecka.

II.Chrzest zgłaszają rodzice dziecka w Kancelarii Parafialnej w godzinach urzędowania dostarczając

następujące dokumenty:

1. Wyciąg Aktu Urodzenia dziecka lub skrócony Odpis

2. Metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka /jeżeli był poza parafią

3. Dane chrzestnych - imię i nazwisko, wiek, adres

4. Zaświadczenie z parafii zamieszkania chrzestnych, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami.

III. Chrzestnych wybierają rodzice, ale muszą oni spełniać określone przez Kościół warunki:

1. Jest wystarczająco dojrzały do spełniania tego zadania,

2. Przystąpił do Sakramentu Chrztu , Bierzmowania i Eucharystii,

3. Należy do Kościoła Katolickiego- jest wierzący i praktykujący,

4. Nie mogą być dopuszczone do pełnienia tej funkcji osoby, które żyją w nie sakramentalnych związkach małżeńskich oraz młodzież, która nie uczęszcza na naukę religii.

5. Należy unikać zapraszania na rodziców chrzestnych ludzi Przygodnych, którzy nie będą się interesowali wychowaniem religijnym chrześniaka.

IV. Imię dziecka wybierają rodzice.

Tym imieniem będą wyrażać całą swoją Miłość i troskę o nie. Poprzez wymawianie tego imienia będą mieli wpływ na swoje dziecko. Koniecznie trzeba pamiętać, aby imię było piękne, ale nie udziwnione. Będzie towarzyszyło dziecku przez całe życie, a nie tylko w wieku dziecięcym. Przy wyborze warto zajrzeć do księgi imion, aby dowiedzieć się, co ono oznacza. Warto wybrać imię świętego lub błogosławionego- wtedy dziecko w czasie Chrztu otrzyma zarazem swojego Patrona, który stanie się dla niego wzorem, obrońcą i orędownikiem u Boga. Warto więc poznać historię osoby świętej noszącej to imię.

V. Rodzice i chrzestni przystępują w czasie liturgii chrztu do Komunii Św.

- wcześniej do spowiedzi. Zaleca się, aby do sakramentów św. przystąpili także inni członkowie rodziny.

VI. Chrzest w naszej parafii udzielany jest w czasie Mszy św. o godz. 11.30:

VII.Rodzice i chrzestni biorą udział w katechezie w sobotę poprzedzającą Chrzest, po Mszy wieczornej.

- w górę -

Parafia p.w. Trójcy Przenajświętszej i św. Leopolda w Rzezawie © 2010

created by dragon204