Caritas

Działalność charytatywna była w parafii prowadzona od wielu lat. Chociaż nie miała struktur organizacyjnych, bo to było zakazane przez komunistów, zawsze byli woluntariusze, którzy posługiwali chorym, odwiedzali ich, troszczyli się o życie sakramentalnych osób starszych i chorych. Organizowali też pomoc ubogim i rodzinom wielodzietnym w parafii. Potem pomagali przy rozdzielania darów, które nadchodziły do parafii i tych składanych w kościele. Latach 80-tych do Caritas należało 10 osób. Zwykle osoby te nazywano opiekunkami rejonowymi. W roku 1993 został wybrany Zarząd Parafialnego Oddziału Caritas.

Jego skład był następujący:
przewodniczący - ks. proboszcz Stefan Broniak
zastępca: - p. Ludwika Krokosz
sekretarz: - p. Albina Rysak
skarbnik: - s. Filotea Piekarz

Opiekunki rejonowe:
- Rzezawa: p. Michalina Stus
- p. Albina Rysak
- p. Helena Zięba
- p. Genowefa Krokosz

Do pomocy:
- p. Weronika Donizak
- p. Irena Zięba
- p. Jadwiga Błąkała

W roku 2004 został zatwierdzony przez ks. biskupa nowy Zarząd Parafialnego Oddziału Caritas w następującym składzie:

przewodniczący: - ks. proboszcz Stefan Broniak
zastępca: - p. Ludwika Krokosz
sekretarz: - p. Aleksandra Biernat
skarbnik: - p. Krystyna Góra

Ten Zarząd działa aktualnie. Do Caritas należy ok. 20 osób. W ciągu tych lat Caritas Parafialna służy potrzebującym, ubogim i rodzinom wielodzietnym. Nie tylko w przekazywaniu darów zebranych z okazji świąt, ale przychodzi z pomocą, gdy zdarzają się różnego rodzaju nieszczęścia losowe, wichury, pożar, powódź itp. Od wielu lat Caritas przekazuje comiesięczne zasiłki dla rodzin ubogich, na bilety do szkoły uczniom z rodzin ubogich, stypendia dla studentów. Caritas opłaca posiłki dla dzieci w szkołach i przedszkolach i pokrywa inne świadczenia, jak dopłaty do podręczników szkolnych. Znalazły się też środki na dofinansowanie kolonii i wakacyjnego wypoczynku wielu dziewcząt i chłopców. Udało się również przyjść z pomocą dzieciom z Domu Dziecka w Bochni.

Caritas Parafialna pośredniczy także w zdobywaniu pomocy w Caritas Diecezji Tarnowskiej. W ten sposób rodziny uzyskały pomoc w budowie domu, remontu centralnego ogrzewania, naprawy dachu zniszczonego przez wichurę, zakup węgla lub lekarstw. Każdy rodzaj pomocy ma swoją dokumentację w parafii.

Środki na pomoc dla potrzebujących uzyskuje się m. in. poprzez rozprowadzanie Świec Wigilijnej Pomocy Dzieciom przed Bożym Narodzeniem, baranków i paschalików przed Wielkanocą, tzw. "Chlebów miłosierdzia" w Tygodniu Miłosierdzia. W Wielkim Poście dzieci zbierają swoje ofiary jakie zgromadziły odmawiając sobie słodyczy i innych radości, w tzw. "skarbonkach wielkopostnych". Zebrane datki przynoszą do kościoła pod koniec Postu, a przeznaczone są na pomoc dzieciom potrzebującym i ubogim na posiłki.

Caritas współpracuje także z samorządem lokalnym, uzgadniając i sugerując pomoc Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Od kilku lat wytworzyła się tradycja organizowania akcji "kilo" po sklepach na terenie parafii. Z wielką życzliwością kierownicy i personel wielu placówek nie tylko wyrażają zgodę na zbieranie darów żywnościowych i środków czystości przed świętami, ale w tej akcji współpracują.

W roku 2001 woluntariusze Caritas we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej przeprowadzili zbiórkę ofiar pieniężnych i środków czystości dla powodzian z parafii Wielogłowy. W akcję włączyła się też młodzież. Pomoc była znacząca.

W roku 2006 w dniu Święta Caritas obchodzonym w Nowym Sączu p. Michalina Stus z Rzezawy i p. Ludwika Krokosz z Jodłówki otrzymały od ks. Biskupa Ordynariusza List Gratulacyjny za kilkudziesięcioletnią posługę chorym i osobom starszym w parafii. Podobne wyróżnienie otrzymała w roku 2008 p. Elżbieta Zięba ze Szkoły Podstawowej w Jodłówce za współpracę ze Szkolnym Kołem Caritas.

Woluntariusze Caritas korzystają z różnych form formacji duchowej. W parafii odbywają się kilka razy w roku spotkania modlitewno-formacyjne i organizacyjne. Raz w roku jest dla nich dekanalny dzień skupienia, co 2 lata biorą udział w rekolekcjach organizowanych przez Caritas Diecezji Tarnowskiej w Gródku nad Dunajcem.

Świętem Patronalnym Caritas jest Niedziela Miłosierdzia Bożego. Zwykle w przeddzień tej uroczystości organizowane jest spotkanie przedstawicieli Parafialnych Oddziałów z całej diecezji w wybranym przez ks. biskupa kościele. W roku 2010 będzie to w Limanowej.

- w górę -

Parafia p.w. Trójcy Przenajświętszej i św. Leopolda w Rzezawie © 2010

created by dragon204