Sakrament Bierzmowania

1. Przygotowanie do Bierzmowania rozpoczyna się we wrześniu.

2. Nabożeństwo i katecheza odbywa się zawsze w kościele wieczorem we wtorek po pierwszym piątku.

3. Bierzmowanie przyjmuje młodzież w trzeciej klasie Gimnazjum.

4. W parafii przygotują się do Bierzmowania także ci, którzy chodzą do szkoły w innym miejscu.

5. W modlitwie i katechezie uczestniczą rodzice kandydatów.

6. Na nabożeństwo i katechezą powinni się zgłosić także ci dorośli, którzy jeszcze nie byli bierzmowani.

7. Kandydaci przynoszą na drugie spotkanie metrykę chrztu, jeśli byli chrzczeni poza naszą parafią.

8. Termin Bierzmowania ustala ks. Biskup.

- w górę -

Parafia p.w. Trójcy Przenajświętszej i św. Leopolda w Rzezawie © 2010

created by dragon204