Apostolat Trzeźwości

15.VI. 1986 roku było pierwsze spotkanie wprowadzające i zachęcające do założenia Apostolatu. Ostatecznie 31.VIII 1988 r. kiedy w kościele wygłosił słowo do parafian p. Józef Milkiewicz z Tarnowa zawiązał się Parafialny Apostolat Trzeźwości. W skład tej grupy weszły p. Aleksandra Biernat, p. Halina Kuta i p. Maria Błąkała. Odtąd spotkania odbywały się raz w miesiącu, we wtorek. Opiekę duchową sprawował ks. Proboszcz, potem troska o tę grupę została powierzona księżom wikariuszom.

W roku 1993 działalność PAT otrzymała nowe siły, gdy w kościele wystąpił p. Jacek Szmidt z Tarnowa z klubu AA ze swoim świadectwem "moja droga do trzeźwości". W roku 1998 p. Stanisława Nawrocka uruchomiła Gminną świetlicę i punkt konsultacyjny o charakterze antyalkoholowym w starej szkole. Opiekunem tej inicjatywy został k. Piotr Kluk, który w tym czasie sprawował pieczę nad Parafialnym Apostolatem Trzeźwości.

We wrześniu 2000 r. na zaproszenie Gminnego pełnomocnika do rozwiązywania problemów alkoholowych i PAT gościliśmy w parafii ks. prałata Władysława Zązla z Kamesznicy Śląskiej. Wygłosił kazania na temat wesel bezalkoholowych, a kapela góralska pomagała w przeżywaniu liturgii. Odbyło się także spotkanie ks. Prałata z mieszkańcami w Domu Strażaka.

Parafialnym Apostolatem Trzeźwości od kilku lat przewodzi p. Aleksandra Biernat. Aby skutecznie prowadzić to niełatwe dzieło, przez pewien czas brała udział w specjalnych warsztatach na ten temat organizowanych w Archidiecezji Krakowskiej. Współpracuje na tym odcinku z samorządem lokalnym i p. Nawrocką, odpowiedzialną w Gminie za działania o charakterze antyalkoholowym i pomocy osobom uzależnionym i rodzinom cierpiącym na skutek uzależnień.

W każdy wtorek wieczorem, przed I piątkiem miesiąca, jest organizowane tzw. Czuwanie Trzeźwościowe w kościele prowadzone przez Apostolat. Opiekę duchową nad grupą sprawuje ks. Józef Mirek.

- w górę -

Parafia p.w. Trójcy Przenajświętszej i św. Leopolda w Rzezawie © 2010

created by dragon204